v0.398pre-alpha

Fizyka dr inż. Paweł Troka
Google+

Korepetycje

Znajdź korepetytora!

dr inż. Paweł Troka

dr inż. Paweł Troka

Owner & CEO
E-Mail: ptroka@fizyka.dk
PTroka on Google+

URL strony: http://fizyka.dk
czwartek, 14 października 2010 20:12

Jak nie nudzić się na fizyce?

Jak nie nudzić się na fizyce? - Fizyka Dla Każdego?Jak nie nudzić się na fizyce??

czyli:

?jak by wyglądały lekcje fizyki, gdyby to tylko ode mnie zależało.?

Fizyka to wspaniała dziedzina nauki, pozwala nam poznać otaczającą rzeczywistość, zrozumieć prawa przyrody, rządzące naszym światem.  Nie bez przyczyny niegdysiejsza nazwa fizyki jako nauki brzmiała ?Filozofia Przyrody? czy ?Filozofia Naturalna?. Nadal zresztą na niektórych uniwersytetach (np. na angielskim Oxfordzie) nadaje się tytuły naukowe nie z fizyki, ale właśnie z filozofii naturalnej. Na wstępie chciałbym zaznaczyć że fizyka jako przedmiot nauki szkolnej zawsze mnie fascynowała, więc nigdy się na takowej nie nudziłem. Znam jednak wielu (nie szukając daleko, mógłbym wymienić przynajmniej część mojej byłej klasy), którzy rzeczywiście się na fizyce nudzili. W mojej opinii poważnym problemem jest zainteresowanie ucznia materiałem z programu nauczania, większość osób uważa że program nauczania fizyki jest schematyczny (niektórzy mówią że jest po prostu nudny), są tacy którzy twierdzą nawet że fizyka jest dla maniaków którzy się nią interesują również poza szkołą. Najpoważniejszym problemem naszych czasów jest jednak to, że mój ulubiony przedmiot po prostu nie jest modny.

Zapraszamy do artykułu

czwartek, 14 października 2010 19:30

Dlaczego warto się uczyć fizyki?

"Fizyka nie jest mi do niczego potrzebna", nienawidzę fizyki", "po co jest ta fizyka?"

takie stwierdzenia słyszymy w naszym życiu wielokrotnie...

Czy ktoś jednak zastanawiał się, dlaczego warto się uczyć fizyki?

Po odpowiedź zapraszam do artykułu:

Nobel z Fizyki przyznany zgodnie z zapowiedzią 5 października 2010.

Laureatami tej najbardziej prestiżowej w świecie fizyki nagrody zostali:

-Andre K. Geim z Manchester University - fizyk rosyjsko-holenderski pochodzenia niemieckiego

-Konstantin S. Novoselov z Manchester University, asystent powyższego - fizyk rosyjski, z podwójnym rosyjsko-angielskim obywatelstwem

Wyróżnienie przyznano im za odkrycie i opisanie w 2004 struktury grafenu odmiany alotropowej węgla a ściślej mówiąc jednoatomowej warstwy grafitu.

"for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene"

czwartek, 23 września 2010 00:11

Wielkości fizyczne, jednostki, układ SI


Prawa fizyki wyrażają związki między różnymi wielkościami fizycznymi. Prawa te formułowane są w postaci równań matematycznych wyrażających ścisłe ilościowe relacje między tymi wielkościami, a to wiąże się zawsze z pomiarami określającymi liczbowo stosunek danej wielkości do przyjętej jednostki.
Wiele z wielkości fizycznych jest współzależnych. Na przykład prędkość jest długością podzieloną przez czas, gęstość masą podzieloną przez objętość itd. Dlatego z pośród wszystkich wielkości fizycznych wybieramy pewną ilość tak zwanych wielkości podstawowych, za pomocą których wyrażamy wszystkie pozostałe wielkości nazywane wielkościami pochodnymi^. Z tym podziałem związany jest również wybór jednostek. Jednostki podstawowe wielkości podstawowych są wybierane (ustalane), a jednostki pochodne definiuje się za pomocą jednostek podstawowych.
Aktualnie obowiązującym w Polsce układem jednostek jest układ SI (Systeme International d'Unites). Układ SI ma siedem jednostek podstawowych i dwie uzupełniające niezbędne w sformułowaniach praw fizyki. Wielkości podstawowe i ich jednostki są zestawione w tabeli poniżej.

 

Jednostki podstawowe:

 • 1 m - metr - jednostka długości;
 • 1 kg - kilogram - jednostka masy;
 • 1 s - sekunda - jednostka czasu;
 • 1 A - amper - jednostka natężenia prądu elektrycznego;
 • 1 K - kelwin - jednostka temperatury;
 • 1 mol - mol - jednostka liczebności materii;
 • 1 cd - kandela - jednostka natężenia światła;


Definicje jednostek podstawowych są związane albo ze wzorcami albo z pomiarem. Przykładem jest wzorzec masy. Obecnie światowym wzorcem kilograma (kg) jest walec platynowo-irydowy przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sevres (Francja).
Natomiast przykładem jednostki związanej z pomiarem jest długość. Metr (m) definiujemy jako długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299792458 s.
Oprócz jednostek w fizyce posługujemy się pojęciem wymiaru jednostki^ danej wielkości fizycznej. Wymiarem jednostki podstawowej jest po prostu ona sama. Natomiast dla jednostek pochodnych wymiar jest kombinacją jednostek podstawowych (w odpowiednich potęgach). Na przykład jednostka siły ma wymiar kgm/s2 wynikający ze wzoru F = ma. Niektóre jednostki pochodne mają swoje nazwy tak jak jednostka siły - niuton.

Jednostki uzupełniające:

 • 1 rad - radian - jednostka miary kąta płaskiego;
 • 1 sr - steradian - jednostka miary kąta bryłowego;

Przedrostki SI (służą do tworzenia dziesiętnych wielokrotności jednostek miar):

 • E - 1018 - eksa
 • P - 1015 - peta
 • T - 1012 - tera
 • G - 109 - giga
 • M - 106 - mega
 • k  - 103 - kilo
 • h  - 102 - hekto
 • da - 101 - deka
 • d  - 10-1 - decy
 • c  - 10-2 - centy
 • m - 10-3 - mili
 • ?  - 10-6 - mikro
 • n  - 10-9 - nano
 • p  - 10-12 - piko
 • f   - 10-15 - femto

 

 

Wreszcie, oprócz jednostek podstawowych i pochodnych posługujemy się także jednostkami wtórnymi, które są ich wielokrotnościami. Wyraża się je bardzo prosto poprzez dodanie odpowiedniego przedrostka określającego odpowiednią potęgę dziesięciu, która jest mnożnikiem dla jednostki.

Przedrostki jednostek miar układu SI

NazwaSymbolMnożnikNazwa
mnożnika
PrzykładStoso-
wane od
Nazwa
nieoficjalna
    1033 kwintyliard     una, vendeka [V]
    1030 kwintylion     dea, weka [W]
    1027 kwadryliard     nea, xenna [X]
jotta (gr. ???? (okto) ? osiem) Y 1024 kwadrylion YV ? jottawolt 1991 otta
zetta (łac. septem ? siedem) Z 1021 tryliard Zm ? zettametr 1991 hepa
eksa (gr. ?? (hexa) ? sześć) E 1018 trylion Eg ? eksagram 1975
peta (gr. penta ? pięć) P 1015 biliard Ps ? petasekunda 1975
tera (gr. teras ? potwór) T 1012 bilion Tm ? terametr 1960
giga (gr. gigas ? olbrzymi) G 109 miliard GHz ? gigaherc 1960
mega (gr. megas ? wielki) M 1 000 000 = 106 milion MHz ? megaherc 1960
kilo (gr. khilioi ? tysiąc) k 1 000 = 103 tysiąc kcal ? kilokaloria 1795
hekto (gr. hekaton ? sto) h 100 = 102 sto hl ? hektolitr 1795
deka (gr. deka ? dziesięć) da 10 = 101 dziesięć dag ? dekagram 1795 dk
    1 = 100 jeden m ? metr, g ? gram  
decy (łac. decimus ? dziesiąty) d 0,1 = 10?1 jedna dziesiąta dm ? decymetr 1795
centy (łac. centum ? sto) c 0,01 = 10?2 jedna setna cm ? centymetr 1795
mili (łac. mille ? tysiąc) m 0,001 = 10?3 jedna tysięczna mm ? milimetr 1795
mikro (gr. mikros ? mały) ? 10?6 jedna milionowa ?m ? mikrometr 1960
nano (gr. nanos ? karzeł) n 10?9 jedna miliardowa nF ? nanofarad 1960
piko (wł. piccolo ? mały) p 10?12 jedna bilionowa pF ? pikofarad 1960
femto (duń. femten ? piętnaście) f 10?15 jedna biliardowa fm ? femtometr 1964
atto (duń. atten ? osiemnaście) a 10?18 jedna trylionowa am ? attometr 1964
zepto (fr. sept, gr. septem ? siedem) z 10?21 jedna tryliardowa zN ? zeptoniuton 1991 ento
jokto (gr. ???? (okto) ? osiem) y 10?24 jedna kwadrylionowa yg ? joktogram 1991 fito
    10?27 jedna kwadryliardowa     syto, xenno [x]
    10?30 jedna kwintylionowa     tredo, weko [w]
    10?33 jedna kwintyliardowa    

revo, vendeko [v]

Równolegle do siebie , w tym samym kierunku poruszają się : pociąg osobowy o długości l= 200m mający szybkość v1= 36km/h oraz samochód jadący z szybkością v2= 72km/h. Oblicz czas, w którym samochód wyprzedzi pociąg oraz drogę jaka w tym czasie przebędzie.

Zobacz rozwiązanie! - kliknij na napis "więcej" znajdujący się poniżej.

 

Jadąc z miasta A do B, motocyklista przemieszczał się ze średnią szybkością v1 = 80 km / h. Drogę powrotną przebył z szybkością v2 = 20 km / h. Jaka była średnia szybkość motocyklisty w czasie trwania całej podróży?

Zobacz rozwiązanie! - kliknij na napis więcej znajdujący się poniżej.

 

wtorek, 21 września 2010 20:07

Jak rozwiązywać zadania fizyczne?

Jak rozwiązywać zadania fizyczne? - Fizyka Dla KażdegoJak rozwiązywać zadania fizyczne?

Jest kilka tipsów i schematów wykorzystywanych w zadaniach które poznajemy rozwiązując bardzo dużo zadań.

Warto rozwiązywać dużo zadań, mimo wszystko łatwiej i szybciej jest przeczytać ten poradnik który zawiera skondensowana wiedzę o rozwiązywaniu zadań fizycznych, wiedzę nabrana przy praktyce.

 

wtorek, 21 września 2010 18:58

Wzory Liceum i Gimnazjum - Karta Wzorów

Podstawowe wzory fizyczne wykorzystywane w gimnazjum i liceum:

Kliknij na dział aby przeskoczyć bezpośrednio do niego:

1. RUCH PROSTOLINIOWY
2. RUCH PO OKRĘGU
3. RUCH OBROTOWY
4. RUCH DRGAJĄCY
5. GRAWITACJA
6. FALE
7. SPRĘŻYSTOŚĆ
8. ELEKTROSTATYKA
9. PRĄD STAŁY
10. POLE MAGNETYCZNE
11. PRĄD PRZEMIENNY
12. TERMODYNAMIKA
13. ATOM WODORU
14. OPTYKA
15. FIZYKA WSPÓŁCZESNA
16. HYDROSTATYKA
17. ASTRONOMIA

 

W fizyce mamy do czynienia zarówno z wielkościami skalarnymi jak i wielkościami wektorowymi. Wielkości skalarne takie jak np. masa, objętość, czas, ładunek, temperatura, praca, mają jedynie wartość. Natomiast wielkości wektorowe np. prędkość, przyspieszenie, siła, pęd, natężenie pola, posiadają wartość, kierunek, zwrot. Poniżej przypominamy podstawowe działania na wektorach.

 

Strona 9 z 9
| Jeżeli w zasobach naszego serwisu nie znalazłeś tego czego szukałeś prosimy napisz do nas na e-mail: sugestie@fizyka.dk a my uzupełnimy te braki |

| Copyright © 2010-2015 by Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk | All Rights Reserved. Kopiowanie treści bez pisemnego zezwolenia zabronione. |
| Polityka prywatności | Regulamin serwisu |

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! [Valid Atom 1.0]