v0.398pre-alpha

Fizyka Wiadomości ze świata fizyki Sensacja świata nauki Neutrina przekroczyły prędkość światła w próżni Czyżby Einstein się mylił?
Google+

Korepetycje

Znajdź korepetytora!

piątek, 23 września 2011 19:51

Sensacja świata nauki Neutrina przekroczyły prędkość światła w próżni Czyżby Einstein się mylił?

Napisał 
Oceń ten artykuł
(18 głosów)
predkosc-swiatla-przekroczona-opera-wnetrze-detektoraTo może być największe odkrycie świata nauki XXI wieku. Prędkość światła w próżni - największa prędkość możliwa w przyrodzie według dotychczas znanych praw fizyki została przekroczona przez strumień neutrin.
Wiadomość nie jest mrzonką, należy traktować ją niezwykle poważnie gdyż została oficjalnie ogłoszona przez fizyków z laboratorium fizyki cząstek elementarnych w Szwajcarii - CERN. Ci od dawna współpracowali z włoskimi naukowcami z laboratorium w Gran Sasso. Doświadczenie polegało na przesyłaniu odpowiednio uzyskanych poprzez zderzenia różnych cząstek, strumieni neutrin pod ziemią na dystans ok. 730km między laboratorium CERN a Gran Sasso, gdzie znajdował się detektor neutrin OPERA. Wyniki jakie otrzymali naukowcy są więcej niż zdumiewające. Czytaj całość - kliknij więcej!

Prędkość światła przekroczona - długość toru ruchu neutrin
Neutrina dochodziły około 61ns (nanosekund - miliardowe części sekundy) wcześniej niż powinny jeżeli poruszałyby się z prędkością równą prędkości światła - wniosek neutrina prawdopodobnie poruszały się szybciej niż światło.
Dokładniej mówiąc neutrina wyprzedziły światło o (60.7 ? 6.9 (niepewność statystyczna) ? 7.4 (niepewność systematyczna)) ns na tym dystansie.
Eksperyment był powielany wielokrotnie
, gdyż fizycy nie mogli uwierzyć wynikom i nadal uznają je za bardzo dziwne, mimo ponad 15.000 powtórzeń eksperymentu i wyniku. Naukowcy publikując swoje jak sami mówią bardzo dziwne wyniki doświadczenia nawołują cały świat nauki do zweryfikowania eksperymentu, problem w tym że niewiele jest miejsc na świecie gdzie da się to zrobić, prawdopodobnie zweryfikują to w Amerykańskim Fermilabie.
predkosc-swiatla-przekroczona1
"Próbowaliśmy znaleźć wszystkie możliwe wytłumaczenia tego faktu. Chcieliśmy znaleźć błąd, trywialne błędy, bardziej skomplikowane błędy, ale nie znaleźliśmy" - stwierdza ze zdumieniem prof. Antonio Ereditato z CERN.
Gdy jednak liczba prób doszła do 15.000, można było przeprowadzić statystykę, wyyliczyć błędy pomiarowe itd. Zdumiewający był fakt że przyjmując nawet stodunkowo duże niepewności pomiarowe jak na tego typu, precyzyjną aparature eksperyment nadal zwraca zdumiewające wyniki, prędkość neutrin nadal przekracza prędkość światła o około 0.002%, a dokładniej (2.48 ? 0.28 (statystyczna niepewność) ? 0.30 (systematyczna niepewność)) ×10-3 %. Zaowocowało to więc oficjalnym komunikatem prasowym CERNu na temat zdumiewających wyników doświadczenia.
predkosc-swiatla-przekroczona-sympozjum
Należy właściwie teraz zinterpretować to całe odkrycie. Faktem jest, że niezbędna jest dobra weryfikacja wyników przez inne laboratoria cząstek elementarnych.
Ciężko uwierzyć w to, że doświadczenie z neutrinami może obalić jeden z podstawowych dogmatów Szczególnej Teorii Względności Alberta Einsteina, mówiący że jeśli obiekt/cząstka posiada masę nie może osiągnąć prędkości światła (potrzeba by do tego nieskończonej energii) oraz żadna cząstka przenosząca informację nie może poruszać się szybciej niż światło.
Pamiętajmy, że neutrina chociaż prawie bez masowe, to jednak jakąś bardzo niewielką masę posiadają, więc poruszanie się ich szybciej niż światło przysparza dzisiejszej fizyce masę nowych problemów do wyjaśnienia. Nie oznacza to jednak że Einstein się mylił, był wielkim fizykiem i jego teorie zostały potwierdzone wielokrotnie doświadczalnie i nawet jeżeli to nowe odkrycie stanie się prawdą to Szczególna Teoria względności chociaż będzie oparta na złych dogmatach to jednak będzie nadal zwracać dobre wyniki w swoim zakresie stosowalności - czyli w tym przypadku, będzie to dobra teoria dla prędkości mniejszych od prędkości światła w próżni. Nadal będziemy uczyć w szkołach i na uczelniach teorii Einsteina, tak samo jak nadal uczy się mechaniki klasycznej gdyż mimo błędnych dogmatów ma szeroki zakres stosowalności i w tym zakresie zwraca dobre wyniki.
predkosc-swiatla-przekroczona3-CERN
Do odkrycia należy podchodzić niezwykle ostrożnie, może to być sensacja taka jaką były odkrycia związane z elektromagnetyzmem oraz mechaniką kwantową na przełomie XIX i XX wieku a może to być "wielka wtopa świata nauki"  jaką była zimna fuzja w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Faktem jest, że nawet jeżeli okaże się to prawdą to i tak nie mamy żadnego wyjaśnienia tego zjawiska, nie potrafimy tego opisać, ułożyć na podstawie doświadczenia żadnej teorii, więc jest to póki co to tylko zdumiewająca sensacja, bez teorii opisującej to zjawisko nie wnosi ono do świata nauki prawie nic. Ale zdumiewa i burzy w miarę ułożony porządek we współczesnej fizyce.
predkosc-swiatla-przekroczona-OPERA-detektor
Istnieją pewne rozwiązania tego problemu:
1. Błąd w obliczeniach, doświadczeniu, metodzie - mogą to być błędy systematyczne, mimo bardzo starannych powtórzeń eksperymentu nadal to, że został błędnie wykonany/policzony/zinterpretowany wydaje się najbardziej racjonalnym wytłumaczeniem.
2. Być może to prawda. Wtedy okazuje się że to największe odkrycie XXI wieku. Niesie ze sobą różne konsekwencje, także wizje rodem z filmów Science-Fiction mogą okazać się prawdziwe - takie jak np. podróże w czasie. Podróżowanie w czasie w przód jest realne już dzisiaj (patrz dylatacja czasu), ale jeżeli odkrycie okaże się prawdziwe to teoretycznie podróże w czasie w tył też są możliwe.
3. Neutrina to tachiony. Być może nie zmienia się wcale nic we współczesnej fizyce. Jeżeli neutrina są tachionami, lub co bardziej prawdopodobne niektóre z neutrin są tachionami (zgadzało by się z doświadczeniem gdyz tylko dla pewnej ilości neutrin prędkość światła została pobita, niektóre zachowywały się normalnie) to nie trzeba tworzyć nowych teorii, po prostu hipotetycznie cząstki poruszające się w tył w czasie, dopuszczalne przez prawa współczesnej fizyki to nowe cząstki - "neutrina tachionowe" i to one dają taki wynik eksperymentu. O tachionach hipotezy opierające się o pewne rozwiązania równań Einsteina mówią tyle, jedna z możliwości byłaby poprawna.
  • poruszać się mogą wyłącznie szybciej od światła (bariera prędkości światła jest dla nich również nieprzekraczalna, tyle że ?w dół?)
  • poruszają się w czasie wstecz (tzn. ?przybywają z przyszłości?)
  • ich masa spoczynkowa jest wyrażona przez liczbę urojoną ? lecz nie wiadomo, czy taka masa ma jakikolwiek sens fizyczny
Problem w tym, że hipotetyczne tachiony musiałyby nie mieć masy spoczynkowej lub mieć ją wyrażoną jako liczbę urojoną. Oscylacje neutrin wskazują, że neutrina mają jednak masę. Więc albo oscylacje neutrin są błędne (dają niewłaściwe wyniki) albo neutrina nie są tachionami a co za tym idzie rozwiązanie numer 3 nie jest poprawne. Poza tym taka hippoteza jest bardzo "dziką hipotezą" która nie jest do łatwego zaakceptowania przez świat nauki.
predkosc-swiatla-przekroczona2-opera-gigantyczny-detektor

Cytaty z wywiadu przeprowadzonego przez Grzegorza Jasińskiego z profesorem Marekiem Jeżabek, szefem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie:
Grzegorz Jasiński: Panie profesorze, jak pan przyjąłinformację, że oto nagle teoria Einsteina miałaby być nieprawdziwa?

Marek Jeżabek: Muszę powiedzieć, że to największe zdumienie, jakie w życiu przeżyłem. Wszystko, czego do tej pory nauczyłem się jako fizyk, zajmujący się tą dziedziną nauki od 40 lat, zostałoby obrócone w gruzy. Jestem tutaj zgodny z całym środowiskiem naukowym, które w tego typu sprawach, dotyczących najbardziej podstawowych praw natury, jest niezwykle konserwatywne. Konserwatyzm w nauce jest wielką wartością. Oczywiście, że potrzebne są przełomowe idee i przełomowe eksperymenty, ale to wszystko działa właśnie dlatego, że nauka jest niezwykle konserwatywna. Im większe podstawy są kwestionowane, tym staranniej musimy to wszystko sprawdzać. W historii nauki zdarzyły się już wiele razy rzeczy, które najwięksi i najbardziej wykształceni fizycy uważali za niemożliwe. Wobec tego możliwość, że neutrina podróżują z prędkością większą od prędkości światła, wynika z obliczeń dokonanych przez pomiar przelotu neutrin produkowanych w CERN-ie do detektora OPERA w Gran Sasso. Niewątpliwie jednego możemy być pewni. Te pomiary zrobione są z najlepszą dostępną na świecie precyzją. Mamy do czynienia z zespołami specjalistów, którzy są absolutnymi mistrzami w dziedzinie eksperymentu.

Mamy tutaj do czynienia z niezwykle renomowanym laboratorium i z grupą znakomitych naukowców podchodzących do tego z należytą ostrożnością. To nie są wyniki ogłoszone pochopnie. Pan profesor czyta właśnie komunikat szefa CERN-u na ten temat. Jest to komunikat niezwykle ostrożny.

Tak, w tym komunikacie jest dokładnie napisane słowo w słowo to, co ja powiedziałbym po usłyszeniu tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne, niewiarygodne i zdumiewające. Jednak, tak jak zawsze w takiej sytuacji, musimy być przygotowani na to, że to może być prawda.

Jak w tej sytuacji postępują uczeni najwyższej klasy? Sprawdzają eksperyment i szukają wszelkich możliwych źródeł pomyłki lub efektu, który wprowadza nas w błąd. Trzeba pamiętać, że neutrina i eksperymenty z nimi są niezwykle trudne. Oczywiście patrząc na komunikat prasowy, który został ogłoszony przez CERN, mam świadomość tego, że być może jesteśmy mamy do czynienia z absolutną rewolucją naukową. Tego nie możemy wykluczyć, ponieważ - powtórzę jeszcze raz - na pewno pomiary, które zostały tutaj zrobione, były dokonane przez znakomitych specjalistów. Trudno obecnie o lepszych na świecie.

Co ważne, te pomiary były powtarzane wielokrotnie.

One były na tyle szokujące dla członków tych badań, podobnie zresztą jak dla każdego fizyka, że z całą pewnością oni nie chcieli się wygłupić. Wobec tego sądzę, że od wielu miesięcy szukali oni źródła błędu. W związku z tym musimy czekać. Pamiętajmy o tym, że mówimy o naprawdę fundamentalnym i bardzo podstawowym prawie natury, którego poruszenie zachwieje całym "gmachem" fizyki. To oczywiście nie znaczy, że to jest niemożliwe.

W przeszłości tak się już zdarzało. W momencie, kiedy zostały przeprowadzone eksperymenty, które wstrząsnęły fizyką klasyczną, czyli te z przełomu XIX i XX wieku, sądzę, że 90 procent wykształconych fizyków mówiło dokładnie to samo, co ja mówię w tej chwili: "To niemożliwe".

Przypomnijmy sobie historię efektu fotoelektrycznego. To było tuż po niezwykłym triumfie teorii Maxwella, która zunifikowała elektryczność i magnetyzm. Przy okazji Maxwell zrozumiał, że światło to fale elektromagnetyczne. 10 lat później Herz te fale po raz pierwszy eksperymentalnie rejestrował i przesyłał przez dziedziniec uniwersytetu w Karlsruhe.

Wydawało się wtedy, że oto skończyła się fizyka i że wszystko, co powinno być zrozumiane, zostało zrozumiane.

Rzeczywiście, wszyscy wtedy tak uważali. Wydawało się, że jest kilka drobiazgów do wypełnienia: być może lepsze przyrządy, więcej wysiłku i kolejne miejsca po przecinku będą wypełniane w tabelach. Wtedy wydarzyła się absolutna rewolucja: efekt fotoelektryczny i wyjaśnienie tego zjawiska przez Einsteina, które było dla wszystkich tak szokujące, że nie do przyjęcia.

Większość popularnych artykułów prasy i telewizji mówi o szczególnej i ogólnej teorii względności. Są nawet takie opinie, że przyznanie Albertowi Einsteinowi Nagrody Nobla za efekt fotoelektryczny było swoistą pomyłką, bo była to mniej wartościowa praca. Tak mówią ludzie, którzy faktycznie nie rozumieją tego, co się stało. Teoria efektu fotoelektrycznego, którą sformułował Einstein była najbardziej rewolucyjną teorią sformułowaną przez tego uczonego. Można nawet powiedzieć paradoksalnie, że do końca swojego życia sam Einstein nie chciał zaakceptować konsekwencji tego odkrycia.

Dopowiedzmy, że efekt fotoelektryczny pokazał, że światło ma nie tylko naturę falową. Właśnie to było najistotniejszym elementem tego odkrycia.

Dokładnie. Trzeba pamiętać, jak bardzo bulwersowało to najwybitniejszych i najbardziej rewolucyjnych fizyków tamtej epoki.

Nie ma bardziej skojarzonej z mechaniką kwantową osoby niż Niels Bohr. To był prawdziwy rewolucjonista. Model Bohra pokazał w sposób najbardziej dobitny, że trzeba odrzucić fizykę klasyczną. Pokazał, że właśnie teoria Maxwella - która nakazuje elektronom krążącym po orbitach wokół jądra atomowego promieniować światło - w tym momencie zawodzi. Oczywiście po kilkunastu latach została odkryta mechanika kwantowa, która tę sprzeczność rozwiązała.

Wracam jednak do rewolucjonisty Bohra. Otóż Niels Bohr do początku lat 20. XX wieku nie zaakceptował wyjaśnienia efektu fotoelektrycznego przez kwanty światła, czyli przez fotony. Jeszcze w 1922 roku pisał on do jednego ze swoich przyjaciół: "Nawet, gdyby Einstein wymyślił jakiś fantastyczny argument za tym, że jego teoria jest prawdziwa, to i tak musi mi to przesłać telegrafem, czyli falą". Dwa lata później Niels Bohr zmienił zdanie. Tak jak mówię, był on jednym z największych umysłów epoki. Człowiek, który najpierw przyczynił się do zrujnowania "gmachu" fizyki klasycznej, a potem do zbudowania nowego, jeszcze piękniejszego.

Czy ten "gmach" może teraz czuć drżenie niepokoju w związku z tym, co dziś ogłoszono?

Jeśli ten eksperyment zostanie potwierdzony, to z całą pewnością nasze wyobrażenia i nasze teorie legną w gruzach. Patrzę na to jednak bez niepokoju. Gdyby się okazało, że to jest prawda - specjalnie używam tutaj trybu warunkowego, bo ciągle nie wierzę, że to jest faktem - to z całą pewnością byłoby to fenomenalnym impulsem dla nauki i z całą pewnością - tak jak to się stało na początku XX wieku, kiedy legły w gruzach wszystkie paradygmaty fizyki klasycznej - znaleźliby się ludzie dostatecznie genialni, którzy znaleźliby na to receptę. Na razie pozostańmy przy tym, co stanowi wielką wartość fizyki - bądźmy konserwatywni i czekajmy. Z pewnością jest to wydarzenie tej skali i tej rangi, że wszystkie dostępne środki zostaną użyte, aby wyjaśnić, co się dzieje.

Autorzy tego odkrycia, publikując te wyniki, zachęcają fizyków na całym świecie do tego, żeby się z nimi zmierzyć, żeby próbować znaleźć inny sposób zweryfikowania prawdziwości tych wyników. Prawda jest taka, że niewiele jest miejsc, w których można to zrobić. Porozmawiajmy o tym eksperymencie, który zaczyna się w CERN-ie a kończy w Gran Sasso we Włoszech - około 730 kilometrów dalej. Na czym on polega?

Po pierwsze trzeba mieć silny strumień neutrin. Są one wytwarzane w rozpadach cząstek, najpierw mezonów ?, potem jonów, wytworzonych w zderzeniach protonów, które są rozpędzane w jednym z akceleratorów CERN i kierowane na tarczę. Powstaje z tego starannie wypreparowana wiązka. Co istotne, z wielką precyzją znamy czas, w którym ta cząstka powstaje, bo odbywa się to impulsowo. Jest to mierzone z niespotykaną precyzją poprzez prowadzenie wiązki w cyklotronie.

Musimy pamiętać, że w takich przypadkach pomiar czasu rzędu nanosekund jest konieczny po to, aby z wiązką w akceleratorze nie stało się nic złego. Tak więc doskonale wiemy, kiedy neutrina są wyemitowane w CERN-ie. Z okolic Genewy lecą więc one we wszystkich kierunkach, ale kierowane są tak, aby maksimum natężenia przypadło na wiązkę lecącą w kierunku włoskiego laboratorium Gran Sasso. Tam w podziemnym laboratorium rejestruje się przylatujące neutrina. Znów mierzy sie to z ogromną precyzją.

Dodajmy tylko, że po drodze nie ma żadnego tunelu. Neutrina są tak przenikliwe, że po prostu lecą. Wszystko jedno, co mijają po drodze.

Dla neutrin, z którymi mamy do czynienia w tym eksperymencie, z całą pewnością możemy uważać ze znakomitym przybliżeniem, że one zachowują się jak swobodne cząstki. Wobec tego powinny podlegać prawom szczególnej teorii względności - powinny poruszać się z prędkością bardzo bliską prędkości światła, ale nieco mniejszą. Wedle danych, które mamy na temat tak zwanych oscylacji neutrin, posiadają one niezerową masę, wobec tego powinny się poruszać z prędkością mniejszą od prędkości światła.

Tymczasem dzieląc dystans pomiędzy Gran Sasso a CERN-em przez czas przelotu, uczeni z kolaboracji OPERA dostają wynik, który przewyższa prędkość światła. Jest to rzeczywiście wynik tak sensacyjny, że sami autorzy piszą o nim z wielką powściągliwością. Nie mówię tutaj o powątpiewaniu, bo oni przez dłuższy czas ewidentnie bardzo ciężko pracowali, żeby znaleźć wyjaśnienie tego efektu. Skoro się na to zdecydowali i skoro uzyskali zgodę dyrekcji CERN-u, która na tyle poważnie potraktowała te wyniki, że zdecydowała się je ogłosić, to jest niejako sygnał dla środowiska, że sprawa jest niezwykle poważna.

Wielkie kolaboracje są świetnie przygotowane do tego, żeby nie robić głupich błędów. Mówimy tutaj jednak o rzeczach bardzo trudnych i błędy się zdarzają. W komunikacie prasowym opublikowanym przez CERN widać tę wyraźną powściągliwość. Widać tutaj konserwatyzm, o którym mówiłem, bo rzecz jest faktycznie fundamentalnej wagi.

Powiedzmy najprościej o możliwych źródłach błędu. Mamy do czynienia z dwoma pomiarami. Pierwszy z nich to pomiar odległości, to jest 730 kilometrów z błędem w granicach 20 cm - taka jest w tej chwili dokładność tego pomiaru. Drugi natomiast, to pomiar czasu. Czy można znaleźć jeszcze jakikolwiek błąd, który mógł przytrafić się podczas tego doświadczenia?

Zakładam, że jakieś wyjaśnienie tego efektu, odmienne od tego, że neutrina poruszają się z prędkością większą niż prędkość światła, zostanie wymyślone. Z pewnością nie jest to łatwe. Trzeba pamiętać, że fizycy-eksperymentatorzy to ludzie naprawdę bardzo wnikliwi, pomysłowi i staranni. Sądzę, że najtęższe umysły dużo czasu spędziły na to, żeby się teraz nie wygłupić. Trzeba pamiętać o tym, że to jest sytuacja, która z całą pewnością zostanie zapamiętana. Jeśli to jest prawdą, to będziemy mieć do czynienia z przełomowym odkryciem. Jeśli zaś okaże się błędem, to wszyscy eksperyment OPERA zapamiętamy, jako wielką pomyłkę.

Załóżmy, że okaże się, iż nie sposób zakwestionować wyników tych badań. Oczywiście świat się nie zmieni, bo on działa według praw fizyki takich, jakie są, a nie takich, jakie my znamy. Może się jednak zmienić nasze życie. Nie mówię tutaj tylko o życiu fizyków, którzy nagle staną przed bezmiarem nowej wiedzy, ale życiu zwykłych ludzi. Natychmiast pojawiają się domysły na temat możliwych podróży w czasie, powrotu do wydarzeń z przeszłości. Jak wyobraża sobie pan świat po takim odkryciu?

Znowu wracam do tego ostatniego intelektualnego przełomu z początku XX wieku. Wszystkie paradygmaty klasycznej fizyki legły wtedy w gruzach. W tej chwili, przed odkryciem, ciągle żyjemy w świecie, który dla wielu z nas wydaje się jeszcze piękniejszy niż świat newtonowski. Na pewno znacznie więcej zjawisk, które w ramach fizyki klasycznej były nie do zaatakowania, w tej chwili rozumiemy i wykorzystujemy na co dzień.

Wróćmy do Einsteina. Każdy z nas ma w domu niejeden laser. W latach 20. XX wieku, laser był tylko teoretyczną mrzonką, która wzięła się z pomysłu, że cząstki o pewnych własnościach mogą się razem gromadzić. Skutki praktyczne są takie, że nasz dzisiejszy świat wygląda zupełnie inaczej a lasery to coś, czego powszechnie używamy w domu.

To jest właśnie odpowiedzią. Jeśli by się okazało, że to, co obserwuje się w Gran Sasso jest prawdą i że z jakichś powodów neutrina zachowują się w sposób niezgodny z teorią względności Einsteina, to musielibyśmy z tym żyć. Jeszcze raz jednak chcę zaznaczyć, że ta teoria jest najlepszą teorią, jaką posiada współczesna fizyka. Jest najbardziej fundamentalna i najdokładniejsza. Wobec tego, gdyby się okazało, że nas zawodzi, to na pewno mielibyśmy przed sobą bardzo interesujące czasy.

A co Wy o tym sądzicie?
Możecie również zobacyć oryginalną (w języku angielskim) publikację naukową zespołu fizyków z OPERA Experiment poniżej (w formacie pdf):
"Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam"
Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
Czytany 11808 razy Ostatnio zmieniany sobota, 05 listopada 2011 21:02
dr inż. Paweł Troka

Owner & CEO
E-Mail: ptroka@fizyka.dk
PTroka on Google+

Strona: fizyka.dk

Komentarze   

 
0 #18 odakzih 2020-10-26 18:17
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ Amoxicillin 500mg Capsules yvi.nroi.fizyka .dk.ozl.br http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #17 dr inż. Paweł Troka 2011-11-06 12:52
Wydaje mi się, że w dyskusji pomiędzy "Z." a "Andrzejem K." prawda wygląda mniej więcej tak jak ujął to "Marek Chorążewicz"
Zacytuję żebyście mogli przeczytać:
Cytuję Marek Chorążewicz:
Obserwując rozwój nauki można śmiało powiedzieć, że będą odkrywane różne ciekawe i nieprawdopodobne zjawiska. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to niech sobie mówi. Świadczy to tylko źle o nim, bo naukowców pyszałków w historii nauki było sporo, którym było głupio przyznać się do głupiego podejścia do "niemożliwego", które jak się potem okazało stało się możliwe. Istnieje w tym podejściu niebezpieczeństwo. Powiedziałbym nawet poważne. Jest to furtka do uzasadnienia wszelkiej GŁUPOTY. Dla przyzwolenia na nią. Z kolei bezpardonowa walka z "kołtuństwem" może okazać się, że kołtunem okaże się atakujący... Złoty środek? Nie! Naukę nie interesuje nasza wypośrodkowana ocena. Naukowiec to taki człowiek, który stale myśli, analizuje i stara się wyjaśnić to, czego nie rozumie. Nigdy nie stara się wyśmiewać, tego czego nie rozumie. Jest wręcz odwrotnie. To czego nie rozumie, to go raczej inspiruje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #16 Andrzej.K 2011-11-06 08:20
Sereczne pozdrowienia dla GENIALNEGO uczonego XXI wieku, który robi blędy w najprostych slowach... Nikt Tobie i tak nie uwierzylby, gdyż robiąc blędy na każdym kroku wykluczas sam swoje teorie. Kto by chcial czytać prace, w których jest w każdym zdaniu bląd typu 'jórz' ...

Fizyka to nie tylko cyferki :), literki również :).

Pozdrawiam :).

Nie istotne jak się pisze wazniejsza zazwyczaj jest treść. Ale dobra może się tym nikt nie przejąć. Kiedyś ktoś to zrobi lecz pozostnie ślad że ktoś o tym mówi a wszyscy " Mądrale" się z tego śmiali. Wcześniej za takie żeczy palili na stosie . Więc to dowód że ludzie dalej są jakimi byli.I to wręcz oczywiste że więcej jest ludzi gupich niż mądrych możecie mnie uważać za gupiego. Lecz w jaki sposób przychodzi wam tak latwa ocena po napisaniu paru zdań
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #15 Z. 2011-11-05 19:15
Cytuję Zwykły bamber:
No i jak zwykle się okazuje zawsze pare osób na świecie uznawanych za wiekszośc za debili co twierdzili ze sie da to osiągnąć. Teraz oczywiście każdy powie ze takich ludzi nie byo bo każdy twierdzi że z pośrud 6 mld ludzi to jest 1 % gupków a reszta statystucznych którzy wyuczą się idei są genialni . W zasadzie jest zupenie odwrotnie. Tak samo ma sie to do PM czy innych niewykonalnych wynalazków. Jeżeli ktoś twierdzi że wszystko już wymyślono lub twierdzi że fizyka nas w czymś ogranicza jest gupcem. Tak naprawde ogranicza nas jedynie nasza wyobrażnia i zdolnośc analizowania. Nie ma żeczy niemozliwych!!!

Tak... ludzkiej gupoty także ... ;\
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #14 Z. 2011-11-05 19:07
Cytuję Andrzej.K:
moze w końcu moja teoria zadziaa.
Niebędzie mozliwe cofnięcie się w czasie jedynie w przyszość. Dlaczego tak twierdzę?
Ponieważ lecący samolot z predkością naddzwiekowa najpierw widac następnie sychać. Z prędkością nadświetlną bedzie podobnie najpierw przeleci a puzniej go zobaczymy. Do cofniecia się w czasie jest potrzebne zagięcie czasoprzestrzeni A do tego potrzeba niesamowitej grawitacji. Lecz poruszanie się z taką predkością może pomuc z tej grawitacji się wydostać świato jest zbyt wolne.


Sereczne pozdrowienia dla GENIALNEGO uczonego XXI wieku, który robi blędy w najprostych slowach... Nikt Tobie i tak nie uwierzylby, gdyż robiąc blędy na każdym kroku wykluczas sam swoje teorie. Kto by chcial czytać prace, w których jest w każdym zdaniu bląd typu 'jórz' ...

Fizyka to nie tylko cyferki :), literki również :).

Pozdrawiam :).
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #13 dr inż. Paweł Troka 2011-09-30 23:35
Cytuję Antoni:
Jestem zawodowym fizykiem i mam swoje zdanie na ten temat. Otóż chcę przypomnieć, że prędkość światła nie jest liczbą tak dokładnie znaną, jak np. . Jest to średnia ważona, obliczona na podstawie wielu eksperymentów. Od pewnego czasu już się jej nie mierzy, tylko przyjmuje pewną ustaloną wartość. Moim zdaniem ten eksperyment świadczy tylko o tym, że ta umowna wartość była nieco zaniżona.

Możliwe, że tak właśnie jest, chociaż nie spotkałem się wcześniej z taką opinią to jednak uważam za bardzo cenne opinie subiektywne, ponieważ o dziwo właśnie subiektywizm często staje się bardziej obiektywny niż wymuszony/sztuc zny obiektywizm.
Pozdrawiam :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+2 #12 Antoni 2011-09-30 23:25
Jestem zawodowym fizykiem i mam swoje zdanie na ten temat. Otóż chcę przypomnieć, że prędkość światła nie jest liczbą tak dokładnie znaną, jak np. \pi. Jest to średnia ważona, obliczona na podstawie wielu eksperymentów. Od pewnego czasu już się jej nie mierzy, tylko przyjmuje pewną ustaloną wartość. Moim zdaniem ten eksperyment świadczy tylko o tym, że ta umowna wartość była nieco zaniżona.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #11 dr inż. Paweł Troka 2011-09-28 22:36
Cytuję Adam:
W tekście pojawia się nieścisość: prędkość neutrin różnila się od prędkości świata w próżni nie o 2%, lecz o 0,002% (na podstawie "Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam" T.Adam et al.)

Zgadza się, użyliśmy świadomie pewnych nieścisłości, które chcieliśmy potem usunąć, dziękujemy za przypomnienie :-) Teraz artykuł został już zaaktualizowany o poprawne dane :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+2 #10 Adam 2011-09-28 21:53
W tekście pojawia się nieścisość: prędkość neutrin różnila się od prędkości świata w próżni nie o 2%, lecz o 0,002% (na podstawie "Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam" T.Adam et al.)
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+6 #9 Marek Chorążewicz 2011-09-28 20:16
Obserwując rozwój nauki można śmiało powiedzieć, że będą odkrywane różne ciekawe i nieprawdopodobn e zjawiska. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to niech sobie mówi. Świadczy to tylko źle o nim, bo naukowców pyszałków w historii nauki było sporo, którym było głupio przyznać się do głupiego podejścia do "niemożliwego", które jak się potem okazało stało się możliwe. Istnieje w tym podejściu niebezpieczeńst wo. Powiedziałbym nawet poważne. Jest to furtka do uzasadnienia wszelkiej GŁUPOTY. Dla przyzwolenia na nią. Z kolei bezpardonowa walka z "kołtuństwem" może okazać się, że kołtunem okaże się atakujący... Złoty środek? Nie! Naukę nie interesuje nasza wypośrodkowana ocena. Naukowiec to taki człowiek, który stale myśli, analizuje i stara się wyjaśnić to, czego nie rozumie. Nigdy nie stara się wyśmiewać, tego czego nie rozumie. Jest wręcz odwrotnie. To czego nie rozumie, to go raczej inspiruje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #8 Andrzej L. 2011-09-27 04:19
Mnie się to podoba. Chciałbym, żeby to się potwierdziło. Dość często przedstawiałem zdanie, że atrakcyjność samej czystej fizyki jest niewyobrażalnie większa od najbardziej nawet wydumanych pomysłów sf. Fajnie, jakby się otworzyły wrota do jakiejś nowej, bardziej odjechanej fizyki. Jak spojrzeć wstecz 100lat, to tych wstrząsów trochę było, więc zobaczymy, co dalej, przynajmniej ci zobaczą, co pożyją wystarczająco długo. w pewnym przekornym sensie każdy nowy poważny wstrząs w fizyce daje nadzieję na przetrwanie ludzkości.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #7 Zwykły bamber 2011-09-26 09:35
No i jak zwykle się okazuje zawsze pare osób na świecie uznawanych za wiekszośc za debili co twierdzili ze sie da to osiągnąć. Teraz oczywiście każdy powie ze takich ludzi nie byo bo każdy twierdzi że z pośrud 6 mld ludzi to jest 1 % gupków a reszta statystucznych którzy wyuczą się idei są genialni . W zasadzie jest zupenie odwrotnie. Tak samo ma sie to do PM czy innych niewykonalnych wynalazków. Jeżeli ktoś twierdzi że wszystko już wymyślono lub twierdzi że fizyka nas w czymś ogranicza jest gupcem. Tak naprawde ogranicza nas jedynie nasza wyobrażnia i zdolnośc analizowania. Nie ma żeczy niemozliwych!!!
Tak jak kiedzs uynawano ludyi twierdyaczch e da si latac ya idiotw tak teray uwarya si ludyi twierdyczch e moyliwe jest Pepetum Mobile lub do niedawna e da si pryekrocyc prdkosc swiata.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-2 #6 Patryk2k 2011-09-25 21:16
Nadal nie moge w to uwierzyc!
Pomyslec ze cala fizyka teraz bedzie wygladac inaczej, nie do wiary :eek:
Po glebszym zastanowieniu, mysle ze to musi byc blad...
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #5 Arius Adolf Nowak 2011-09-24 21:44
Mnie interesuje jaka była energia pocz. wiązki tachionow w tym eksperymencie. Wykorzystując nasze reaktory cieplne DRJ200 o wiazce=11 kW, możemy to lepiej udokumentować.
A.A.Nowak
www.fjsn.salon24.pl
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #4 Mario 2011-09-24 19:48
niesamowita sprawa... od momentu gdy 1 raz to dziś uslyszalem ... jakby coś się zmienilo... może to stworzy inne możliwości... co tu kryć w podróżach kosmicznych... przecież wlaśnie o to chodzi, aby się to odbywalo szybciej niż światlo. Na razie jak twierdzą Tamci naukowcy dotyczy to neutrin ... ik co dalej. Ja jeszcze czekam na wieści ze synnego zderzacza hebronów, coś tam zostalo uszkodzone coś naprawiono i... nic dalej nie uslyszalem. (sorki coś mi polskiej literki nie wyświetla).
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #3 Andrzej.K 2011-09-24 18:28
moze w końcu moja teoria zadziaa.
Niebędzie mozliwe cofnięcie się w czasie jedynie w przyszość. Dlaczego tak twierdzę?
Ponieważ lecący samolot z predkością naddzwiekowa najpierw widac następnie sychać. Z prędkością nadświetlną bedzie podobnie najpierw przeleci a puzniej go zobaczymy. Do cofniecia się w czasie jest potrzebne zagięcie czasoprzestrzen i A do tego potrzeba niesamowitej grawitacji. Lecz poruszanie się z taką predkością może pomuc z tej grawitacji się wydostać świato jest zbyt wolne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #2 Doktor 2011-09-24 12:29
Jedno mogę powiedzieć na pewno - jeżeli to się potwierdzi, to fizyka już nigdy nie będzie taka sama.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #1 ChłopZeWsi 2011-09-24 10:09
Niesamowite wydarzenie. Artykuł bardzo ciekawy, zachęca,aby przeczytać go do końca ;)
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz


a - b + a = ? Dane: a=1 b=3.

| Jeżeli w zasobach naszego serwisu nie znalazłeś tego czego szukałeś prosimy napisz do nas na e-mail: sugestie@fizyka.dk a my uzupełnimy te braki |

| Copyright © 2010-2015 by Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk | All Rights Reserved. Kopiowanie treści bez pisemnego zezwolenia zabronione. |
| Polityka prywatności | Regulamin serwisu |

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! [Valid Atom 1.0]